Nederlandse Apotheeknorm (NAN) 2006

In de Nederlandse Apotheeknorm (NAN) 2006 geeft de beroepsgroep van apothekers aan wat zij verstaat onder verantwoorde zorg in de openbare apotheek. Verantwoorde zorg betekent zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de patiënt.

PDF-bestand, 126 KB (129835 bytes) nan_2006.pdf