Motie van de Kamerleden Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) over wijzigingen acute zorg

Aanpassingen in het aanbod van farmaceutische zorg in de avond, nacht en op zondag (ANZ-uren) mogen pas doorgang vinden nadat zorgaanbieders tijdig zijn geconsulteerd. Dat voorstel van CDA en VVD is dinsdagmiddag 8 december 2020 aangenomen in de Tweede Kamer. Datum: 8 december 2020.