Motie Ellemeet en Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen

De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer sturing gaat geven aan het versterken van de leveringszekerheid van geneesmiddelen. Dat staat in een motie van GroenLinks en de VVD die dinsdag 8 december 2020 met algemene stemmen is aangenomen. Er wordt opgeroepen om te onderzoeken of een productielocatie, bijvoorbeeld in Europa, kan worden meegenomen in de aanbestedingscriteria voor geneesmiddelen. Datum: 8 december 2020