Merkbaarheidsscan (Ont)Regel de Zorg (september 2019)

Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan administratieve handelingen, tijd die ze niet kunnen besteden aan zorg voor de patiënt, terwijl dat is waarom ze voor hun vak gekozen hebben. Deze ervaren regeldruk is de afgelopen jaren toegenomen. Voortbouwend op bestaande initia-tieven is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met het veld in 2018 daarom gestart met het programma (Ont)Regel de Zorg met als doel om voor zorgprofessionals en patiënten de ervaren regeldruk merkbaar te verminderen. Eén van de instrumenten om de uitvoering van het Programma (Ont)Regel de zorg te monitoren is voorliggende merkbaarheidsscan.

PDF-bestand, 2.73 MB (2865995 bytes) Merkbaarheidsscan ontregel-de-zorg september 2019.pdf