Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De KNMP heeft deze meldcode vastgesteld zodat de apothekers weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling (versie: 21 december 2020).