KNMP-voorstel: lage prijzen én een betere beschikbaarheid van geneesmiddelen

Voorstel van de KNMP voor aanpassing van het preferentiebeleid. De KNMP stelt voor om bij de merkloze geneesmiddelen, waarbij er diverse laaggeprijsde alternatieven zijn, niet één maar vier of vijf middelen als preferent aan te merken. Dat biedt leveringszekerheid en maakt dat apothekers en apothekersassistenten zich meer kunnen richten op de begeleiding van de patiënt bij goed geneesmiddelengebruik. Het voorkomt ergernis en irritaties bij de patiënt en bevordert het goed en trouw geneesmiddelengebruik.

PDF-bestand, 923 KB (945429 bytes) KNMP-Voorstel febr 17 crr2.pdf