KNMP-procedure multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden

Deze procedure beschrijft wanneer de KNMP participeert bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden en waaraan een verzoek tot participatie moet voldoen.