KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit maandelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 9 maart 2021).

PDF-bestand, 491 KB (503432 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 9 maart 2021.pdf