KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit wekelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 6 juli 2020).

PDF-bestand, 308 KB (315500 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 2020.pdf