KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit maandelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 16 februari 2021).

PDF-bestand, 755 KB (773472 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 16 feb 2021.pdf