KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit wekelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 10 augustus 2020).

PDF-bestand, 1.47 MB (1540484 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 14 september 2020.pdf