KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit maandelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 14 april 2021).

PDF-bestand, 493 KB (505337 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 14 april 2021 v2.pdf