KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit maandelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 19 juli 2021).

PDF-bestand, 2.53 MB (2648750 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 19 juli 2021.pdf