KNMP-monitor coronavirus

De KNMP ontsluit maandelijks kengetallen van medicatieverstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare, poliklinische en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen (versie: 16 augustus 2021).

PDF-bestand, 269 KB (276368 bytes) KNMP Monitor Coronavirus 16 augustus 2021.pdf