Klachtenregeling Klachtencommissie Openbare Apotheek

De Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek is bedoeld voor apotheken die zich bij deze regeling hebben aangesloten. De regeling is opgesteld in 2008 en gebaseerd op de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).