Kamerbrief over voortgang algemeen geneesmiddelenbeleid

Minister Van Ark (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. In haar Kamerbrief van 12 februari 2021 geeft zij de politieke stand van zaken weer van diverse dossiers, zoals geneesmiddelentekorten, gegevensuitwisseling in de zorg en het verbeteren van toegankelijke informatie voor patiënten. Daarin schrijft de bewindspersoon onder meer dat apothekers een ‘unieke en centrale positie’ hebben in de farmaceutische zorgverlening. De voortgangsbrief omvat geen nieuwe voorstellen. Doordat de Kamerbrief tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces is verschenen, zullen nieuwe Tweede Kamerleden zich in april buigen over de brief.