Kamerbrief inbreng voor verslag Wtza 17 oktober 2017

De LHV, KNMT, KNMP en InEen hebben kennisgenomen van de regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders, kamerstuk nr. 34 767), die in de Kamer voorliggen. Zij reageren middels deze Kamerbrief.