Jaarverslag 2016 Commissie Functioneren Openbare Apotheker

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA) bestaat uit zes leden; een voorzitter en vijf overige leden. Deze benoeming kan 1 keer verlengd worden met nog een termijn van 5 jaar. Lees het jaarverslag van 2016.