Jaarverslag 2017 Commissie voor de Financiën

Zoals gebruikelijk heeft de Commissie voor de Financiën in het afgelopen jaar regelmatig aandacht besteed aan de interne en externe verslaggeving, met name daar waar het de financiële en bedrijfseconomische aspecten van het verenigingsbeleid inclusief dochtermaatschappijen betreft. In dit jaarverslag leest u wat de uitkomsten in 2017 zijn geweest.