Jaarverslag 2016 Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten

Het thema van het KNMP voorjaarscongres in 2016 was: ‘Palliatie: Zorgen voor het einde'. Door de vondst van asbest in het Beatrix theater is het congres op het laatste moment verplaatst naar een hal van het Jaarbeurs hallencomplex. Dit was een flinke uitdaging voor de organisatie, en het is dankzij inzet van velen alsnog goed gelukt. Aan het congres hebben 1283 personen deelgenomen, en het inhoudelijk programma werd door de deelnemers gehonoreerd met een 8. Meer leest u in het jaarverslag 2016 van de Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten.