Indicatorgids instellingsapotheken 2020

In 2020 heeft een werkgroep van instellingsapothekers met ondersteuning van het KNMP-bureau de hier voorliggende eerste set voor instellingsapothekers opgesteld. Hiermee zullen de aspecten in kaart gebracht worden, die voor de kwaliteit van farmaceutische zorg aan instellingen relevant zijn.