Herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

De herziene versie van de richtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is in november 2019 geautoriseerd.