Handreiking voor beginnende toetsgroepen

Een toetsgroep is een vaste groep apothekers die regelmatig bijeenkomt om voor de beroepsuitoefening relevante patiëntcasuïstiek te bespreken op basis van ervaringen uit de eigen praktijk. Het doel is om, door intercollegiale feedback, het (klinisch farmaceutisch) denken en handelen van de deelnemers te bevorderen.

PDF-bestand, 79 KB (81029 bytes) Handreiking beginnende toetsgroepen okt2017.pdf