Handreiking voor beginnende intervisiegroepen

Onder een intervisiegroep wordt verstaan een vast groep openbaar apothekers die regelmatig bijeenkomt om praktijksituatie(s) te bespreken op basis van persoonlijke ervaringen met als doel om door middel van intercollegiale feedback inzicht te krijgen in het eigen handelen en de mogelijkheden tot verbetering. Sinds januari 2015 is accreditatie van intervisiegroepen mogelijk in het kader van de herregistratie van openbaar apothekers. Deze handreiking biedt alle informatie voor beginnende intervisiegroepen.

PDF-bestand, 113 KB (116568 bytes) Handreiking beginnende intervisiegroepen.pdf