Handreiking meldplicht datalekken in de eerstelijnszorg

Met de handreiking meldplicht datalekken bieden de LHV, NHG, InEen en KNMP praktische handvatten aan eerstelijns zorgaanbieders. De handreiking bestaat uit een schema Eerste Hulp Bij Datalekken, een toelichting op dit schema en een apart document met voorbeelden van datalekken.