Handreiking meldplicht datalekken: voorbeelden datalekken

Een overzicht met voorbeelden van datalekken, behorend bij de handreiking meldplicht datalekken.