Handreiking administratie opiumwetmiddelen in de openbare apotheek

Deze handreiking is op 7 januari 2021 gepresenteerd door de KNMP in samenwerking met IGJ.