Governance Code Centraal College

Evaluatie 2018. Besluit van 5 april 2017 houdende opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording van het Centraal College specialismen farmacie (CC), gelet op artikel 13 van de Regeling Specialismen Farmacie (RSF) van de KNMP.