Governance Code Centraal College

Evaluatie 2018. Besluit van 5 april 2017 houdende opvattingen over goed bestuur, toezicht en verantwoording van het Centraal College specialismen farmacie (CC), gelet op artikel 13 van de Regeling Specialismen Farmacie (RSF) van de KNMP.

PDF-bestand, 41 KB (42270 bytes) Gov code CC 5 april 2017 def.pdf