Gezamenlijke verklaring KNMP en ZN

Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland keuren de door Radar toegepaste methode van het vervalsen en aanbieden van recepten ten zeerste af. Om tot deze vervalsingen te komen, zijn namelijk meerdere delicten gepleegd, waaronder uitlokking, oplichting, valsheid in geschrifte, het overtreden van de Opiumwet, identiteitsfraude, ongeoorloofd voorschrijven en (het aanzetten tot) verzekeringsfraude. Dit is laakbaar en buiten alle proporties. Onze medewerking beperkt zich daarom tot deze verklaring.

PDF-bestand, 10 KB (10988 bytes) Gezamenlijke verklaring KNMP en ZN.pdf