Gesprekshulp Vervolgconsult

Consultvoering gaat op termijn onderdeel uitmaken van de Professionele Standaard. Dit hulpmiddel gebruikt u als u nu al in de apotheek aan de slag wilt gaan met consultvoering.