Transparantiedocumenten

Deze bestanden beschrijven hoe de verschillende onderdelen van de G-standaard tot stand zijn gekomen.

Werkzame stoffen en hulpstoffen: criteria voor opname in het bestand en naamgeving

De criteria voor de naamgeving en een overzicht van de kenmerken die bij de stoffen wordt ingevuld in de G-standaard, zijn te vinden in het transparantiedocument.

Lees verder

Criteria voor het invullen van de diverse identificerende kenmerken van de GPK, PRK en HPK

Dit document beschrijft wat de criteria zijn voor het invullen van de diverse identificerende kenmerken van de GPK, PRK en HPK.

Lees verder

Transparantiedocument Farmacogenetica

In dit document leest u hoe het onderdeel ‘Farmacogenetica’ in het Bewakingsbestand van de G-Standaard tot stand komt. De multidisciplinaire KNMP-werkgroep Farmacogenetica beoordeelt de gen-geneesmiddelinteractie en stelt farmacogenetische adviezen op. De farmacogenetische adviezen komen na beoordeling in het IM, het Bewakingsbestand en op de KNMP Kennisbank (versie: 1 juli 2020).

Lees verder

Tabel - Klinisch relevante interacties met anti-HIV-middelen

Bekijk de tabel met klinisch relevante interacties met anti-hiv-middelen. Deze tabel is samengesteld op basis van product-monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Informatie over interacties is continu onderhevig aan verandering; raadpleeg een klinisch farmacoloog of apotheker wanneer u een interactie vermoedt. De tabel is de allerlaatste editie van november 2018. De tabel wordt niet meer onderhouden en wordt eind 2019 verwijderd van de KNMP-website.

Lees verder

Tabel - klinisch relevante interacties met anti-HCV-middelen

Bekijk de tabel met klinisch relevante interacties met anti- HCV-middelen. Deze tabel is samengesteld op basis van product-monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Informatie over interacties is continu onderhevig aan verandering; raadpleeg een klinisch farmacoloog of apotheker wanneer u een interactie vermoedt. De tabel is de allerlaatste editie van maart 2018. De tabel wordt niet meer onderhouden en wordt eind 2019 verwijderd van de KNMP-website.

Lees verder

Toepassen van tabellen klinische interacties anti-HCV- en anti-HIV-middelen

Op deze website treft u 2 tabellen met daarin klinisch relevante interacties met anti-HIV-middelen en anti-HCV-middelen. In dit document leest u hoe u deze 2 tabellen gebruikt. De 2 tabellen zijn de allerlaatste editie. De tabellen worden niet meer onderhouden en worden eind 2019 verwijderd van de KNMP-website.

Lees verder