Transparantiedocumenten

Deze bestanden beschrijven hoe de verschillende onderdelen van de G-standaard tot stand zijn gekomen.

Werkzame stoffen en hulpstoffen: criteria voor opname in het bestand en naamgeving

De criteria voor de naamgeving en een overzicht van de kenmerken die bij de stoffen wordt ingevuld in de G-standaard, zijn te vinden in het transparantiedocument.

Lees verder

Criteria voor het invullen van de diverse identificerende kenmerken van de GPK, PRK en HPK

Dit document beschrijft wat de criteria zijn voor het invullen van de diverse identificerende kenmerken van de GPK, PRK en HPK.

Lees verder

Beschrijving van de totstandkoming van het G-Standaarddoseringenbestand (2010)

Dit document beschrijft hoe de inhoud van het Doseringenbestand van de G-Standaard tot stand komt.

Lees verder

Beschrijving van de totstandkoming van ‘Contra-indicaties aandoeningen’ in het Bewakingenbestand van de G-Standaard (2011)

Dit document beschrijft hoe de inhoud van het onderdeel Contra-indicaties aandoeningen in het Bewakingenbestand van de G-Standaard tot stand komt.

Lees verder

Beschrijving van de totstandkoming van het bestand ‘Interacties’ van de G-Standaard (2011)

Dit document beschrijft hoe de inhoud van het bestand Interacties van de G-Standaard tot stand komt.

Lees verder

Beschrijving van de totstandkoming van het onderdeel ‘Verkeersdeelname’ in het Bewakingenbestand van de G-Standaard (2011)

Dit document beschrijft hoe de inhoud van het onderdeel Verkeersdeelname in het Bewakingenbestand van de G-Standaard tot stand komt.

Lees verder

Beschrijving van de totstandkoming van het onderdeel ‘Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding’ in het Bewakingenbestand van de G-Standaard (2015)

Dit document beschrijft hoe de inhoud van het onderdeel Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding in het Bewakingenbestand van de G-Standaard tot stand komt.

Lees verder

Transparantiedocument Farmacogenetica

In dit document leest u hoe het onderdeel ‘Farmacogenetica’ in het Bewakingsbestand van de G-Standaard tot stand komt. De multidisciplinaire KNMP-werkgroep Farmacogenetica beoordeelt de gen-geneesmiddelinteractie en stelt farmacogenetische adviezen op. De farmacogenetische adviezen komen na beoordeling in het IM, het Bewakingsbestand en op de KNMP Kennisbank.

Lees verder

Tabel - Klinisch relevante interacties met anti-HIV-middelen

Bekijk de tabel met klinisch relevante interacties met anti-hiv-middelen. Deze tabel is samengesteld op basis van product-monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Informatie over interacties is continu onderhevig aan verandering; raadpleeg een klinisch farmacoloog of apotheker wanneer u een interactie vermoedt.

Lees verder

Tabel - klinisch relevante interacties met anti-HCV-middelen

Bekijk de tabel met klinisch relevante interacties met anti- HCV-middelen. Deze tabel is samengesteld op basis van product-monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Informatie over interacties is continu onderhevig aan verandering; raadpleeg een klinisch farmacoloog of apotheker wanneer u een interactie vermoedt (versie: 9 maart 2018).

Lees verder

Toepassen van tabellen klinische interacties anti-HCV- en anti-HIV-middelen

Op deze website treft u 2 tabellen met daarin klinisch relevante interacties met anti-HIV-middelen en anti-HCV-middelen. In dit document leest u hoe u deze 2 tabellen gebruikt.

Lees verder