Transparantiedocumenten

KNMP-werkgroep Farmacogenetica

De multidisciplinaire KNMP-werkgroep Farmacogenetica beoordeelt de gen-geneesmiddelinteractie en stelt farmacogenetische adviezen op. De farmacogenetische adviezen komen na beoordeling in het Informatorium Medicamentorum, het Bewakingsbestand van de G-Standaard en op de KNMP Kennisbank. In dit document leest u hoe het onderdeel ‘Farmacogenetica’ in het Bewakingenbestand van de G-Standaard tot stand komt.

Lees verder

Tabel - Klinisch relevante interacties met anti-HIV-middelen

Bekijk de tabel met klinisch relevante interacties met anti-hiv-middelen. Deze tabel is samengesteld op basis van product-monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Informatie over interacties is continu onderhevig aan verandering; raadpleeg een klinisch farmacoloog of apotheker wanneer u een interactie vermoedt.

Lees verder

Tabel - klinisch relevante interacties met anti-HCV-middelen

Bekijk de tabel met klinisch relevante interacties met anti- HCV-middelen. Deze tabel is samengesteld op basis van product-monografieën, relevante literatuur, congrespresentaties en klinische praktijk. Informatie over interacties is continu onderhevig aan verandering; raadpleeg een klinisch farmacoloog of apotheker wanneer u een interactie vermoedt.

Lees verder

Toepassen van tabellen klinische interacties anti-HCV- en anti-HIV-middelen

Op deze website treft u 2 tabellen met daarin klinisch relevante interacties met anti- HIV middelen en anti-HCV-middelen. In dit document leest u hoe u deze 2 tabellen gebruikt.

Lees verder