Vertaaltabel genotype – fenotype CYP2D6

De vertaling van genotype naar fenotype is voor CYP2D6 niet eenduidig. Op basis van landelijke consensus is daarom onderstaande vertaaltabel opgesteld (mei 2018). In de tabel zijn uitspraken gedaan over de vertaling van genotype naar fenotype.

PDF-bestand, 294 KB (301700 bytes) vertaaltabel genotype fenotype CYP2D6.pdf