Vertaaltabel genotype – fenotype CYP2D6

De vertaling van genotype naar fenotype is voor CYP2D6 niet eenduidig. Op basis van landelijke consensus is daarom onderstaande vertaaltabel opgesteld. In de tabel zijn uitspraken gedaan over de vertaling van genotype naar fenotype.