Vertaaltabel genotype – fenotype CYP2D6

De vertaling van genotype naar fenotype is voor CYP2D6 niet eenduidig. Het GIC richtte daarom onderstaande vertaaltabel op. In de tabel zijn uitspraken gedaan over de vertaling van genotype naar fenotype.