Thiopurine S-methyltransferase

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica thiopurine S-methyltransferase (TPMT).

PDF-bestand, 351 KB (359782 bytes) TPMT.pdf