Acenocoumarol en fenprocoumon algoritme

In de EU-PACT studie zijn algoritmen gebruikt voor acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine (warfarine wordt in Nederland vrijwel niet toegepast). Het algoritme geeft een betere schatting van de dosis dan de afzonderlijke adviezen voor CYP2C9 en VKORC1; de adviezen verwijzen dan ook naar deze algoritmen.

Office Excel 2007 XML workbook, 82 KB (84518 bytes) Acenocoumarol en fenprocoumon algoritme.xlsx