Farmacogenetica

Per enzym is algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin zowel algemene begrippen in de farmacogenetica als de polymorfismen van het betreffende enzym worden uitgelegd.

CYP2C9

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2C9.

Lees verder

CYP2C19

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2C19.

Lees verder

CYP2D6

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2D6.

Lees verder

CYP3A5

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP3A5.

Lees verder

Dihydropyrimidine Dehydrogenase

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).

Lees verder

Factor V Leiden

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica Factor V Leiden.

Lees verder

Humaan leukocytenantigeen

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica humaan leukocyteantigeen (HLA).

Lees verder

Organisch Anion Transporter 1B1

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica organisch anion transporter 1B1.

Lees verder

Thiopurine S-methyltransferase

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica thiopurine S-methyltransferase (TPMT).

Lees verder

UGT1A1

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica UGT1A1.

Lees verder

VKORC1

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica VKORC1.

Lees verder

CYP1A2

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP1A2

Lees verder

Vertaaltabel genotype – fenotype CYP2D6

De vertaling van genotype naar fenotype is voor CYP2D6 niet eenduidig. Het GIC richtte daarom onderstaande vertaaltabel op. In de tabel zijn uitspraken gedaan over de vertaling van genotype naar fenotype.

Lees verder

CYP2B6

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2B6.

Lees verder

MTHFR

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica MTHFR.

Lees verder