Farmacogenetica

Per enzym is algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin zowel algemene begrippen in de farmacogenetica als de polymorfismen van het betreffende enzym worden uitgelegd.

CYP2C9

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2C9 (versie: maart 2020).

Lees verder

CYP2C19

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2C19.

Lees verder

CYP2D6

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2D6 (versie: februari 2020).

Lees verder

CYP3A5

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP3A5 (versie: 20 maart 2020).

Lees verder

Dihydropyrimidine Dehydrogenase

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD).

Lees verder

Factor V Leiden

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica Factor V Leiden.

Lees verder

Humaan leukocytenantigeen

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica humaan leukocytenantigeen (HLA). Versie: 25 maart 2021.

Lees verder

Organisch Anion Transporter 1B1

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica organisch anion transporter 1B1 (versie: februari 2020)

Lees verder

Thiopurine S-methyltransferase

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica thiopurine S-methyltransferase (TPMT).

Lees verder

UGT1A1

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica UGT1A1.

Lees verder

VKORC1

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica VKORC1.

Lees verder

CYP1A2

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP1A2

Lees verder

Vertaaltabel genotype – fenotype CYP2D6

De vertaling van genotype naar fenotype is voor CYP2D6 niet eenduidig. Op basis van landelijke consensus is daarom onderstaande vertaaltabel opgesteld (mei 2018). In de tabel zijn uitspraken gedaan over de vertaling van genotype naar fenotype.

Lees verder

CYP2B6

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica CYP2B6.

Lees verder

MTHFR

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica MTHFR.

Lees verder

Acenocoumarol en fenprocoumon algoritme

In de EU-PACT studie zijn algoritmen gebruikt voor acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine (warfarine wordt in Nederland vrijwel niet toegepast). Het algoritme geeft een betere schatting van de dosis dan de afzonderlijke adviezen voor CYP2C9 en VKORC1; de adviezen verwijzen dan ook naar deze algoritmen.

Lees verder

Warfarinedoseringen dag 4 en 5 - berekening voor verschillende genotypen

In de EU-PACT studie zijn algoritmen gebruikt voor acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine (warfarine wordt in Nederland vrijwel niet toegepast). Het algoritme geeft een betere schatting van de dosis dan de afzonderlijke adviezen voor CYP2C9 en VKORC1; de adviezen verwijzen dan ook naar deze algoritmen.

Lees verder

Warfarineoplaaddoseringen - berekening voor verschillende genotypen

In de EU-PACT studie zijn algoritmen gebruikt voor acenocoumarol, fenprocoumon en warfarine (warfarine wordt in Nederland vrijwel niet toegepast). Het algoritme geeft een betere schatting van de dosis dan de afzonderlijke adviezen voor CYP2C9 en VKORC1; de adviezen verwijzen dan ook naar deze algoritmen.

Lees verder

English background information

For every enzyme (gene) general background information is available. Here you can find documents with information about pharmacogenetics in general and information about the variants of the specific enzyme.

Lees verder

COMT

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica COMT.

Lees verder

COMT

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica COMT.

Lees verder

NUDT15

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica NUDT15.

Lees verder

CYP3A4

Algemene achtergrondtekst Farmacogenetica – CYP3A4

Lees verder

ABCG2

Algemene achtergrondtekst farmacogenetica ABCG2 (versie: februari 2021).

Lees verder