Geneesmiddelen in het verkeer: tabel met indeling op farmacotherapeutische groep

In bijgaande tabel is per farmacotherapeutische groep te vinden welke invloed de geneesmiddelen hebben op de rijvaardigheid. Gebruik deze tabel uitsluitend ter oriëntatie. Indeling op farmacotherapeutische groep.