G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

G-Update 2017

Een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de G-Standaard van 2017.

Lees verder

Hulpstoffen

Hier vindt u toelichtingen bij de verschillende hulpstoffen.

Lees verder

Transparantiedocumenten

Deze bestanden beschrijven hoe de verschillende onderdelen van de G-standaard tot stand zijn gekomen.

Lees verder

Farmacogenetica

Per enzym is algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin zowel algemene begrippen in de farmacogenetica als de polymorfismen van het betreffende enzym worden uitgelegd.

Lees verder

The G-Standaard: structure, safety assessment and decision support (October 2011)

The (un)licensed medicines in the G-Standaard are identified by a fixed number of identifying characteristics. The identifying characteristics are recorded on the level of the trade product; subsets of the different characteristics form a hierarchical structure.

Lees verder

Geneesmiddelen in het verkeer: tabel met indeling op categorie

In bijgaande tabel zijn de geneesmiddelen ingedeeld in categorieën, die aangeven welke invloed de geneesmiddelen hebben op de rijvaardigheid. Gebruik deze tabel uitsluitend ter oriëntatie.

Lees verder

Geneesmiddelen in het verkeer: tabel met indeling op farmacotherapeutische groep

In bijgaande tabel is per farmacotherapeutische groep te vinden welke invloed de geneesmiddelen hebben op de rijvaardigheid. Gebruik deze tabel uitsluitend ter oriëntatie. Indeling op farmacotherapeutische groep.

Lees verder

Besliskaart interactiebeoordeling (november 2010)

Bij de beoordeling van interacties wordt een alfanumerieke code toegekend, die de zorgverlener in één oogopslag informatie geeft over de onderbouwing en de ernst van de interactie. Zie hiervoor de Besliskaart Interacties.

Lees verder

Bewijskracht verminderde nierfunctie (maart 2011)

Bij de beoordeling van literatuur ter ondersteuning van doseringsadviezen wordt een numerieke code toegekend. Deze code geeft de zorgverlener informatie over de kwaliteit van de onderbouwing. Het document ‘Bewijskracht verminderde nierfunctie' legt deze code uit.

Lees verder

Achtergrondinformatie: Verminderde Nierfunctie

Achtergrondinformatie over verminderde nierfunctie: normaalwaarden, classificatie en formules.

Lees verder

Inhoudelijke wijzigingen in het bestand 'Dubbelmedicatie' in de G-Standaard

Inhoudelijke herziening Dubbelmedicatiebestand 2011-2012 .

Lees verder

Besliskaart beoordeling gen-geneesmiddelinteracties

Bij de beoordeling van contra-indicaties wordt aan de gebruikte literatuur een alfanumerieke code toegekend, die de zorgverlener in één oogopslag informatie geeft over de onderbouwing en de ernst van de gen-geneesmiddelinteractie. Zie hiervoor de Besliskaart gen-geneesmiddelinteracties.

Lees verder

Patiëntenfolder: 'Grapefruit(sap) en grotere kans op bijwerkingen van uw medicijn'

Bij deze middelen verhoogt grapefruitsap wel het risico op bijwerkingen, maar de bijwerkingen zijn niet ernstig genoeg om grapefruitsap te ontraden. Wel moet de patiënt weten dat er bijwerkingen kunnen optreden. Daarom is voor deze middelen een interactiefolder beschikbaar die de patiënt hierop wijst.

Lees verder

Patiëntenfolder: 'Grapefruit(sap) en sinaasappel(sap) en kans op verminderde werking van uw medicijn'

Bij deze middelen verminderen grapefruit(sap) en sinaasappel(sap) de opname van een geneesmiddel. Het gevolg is mogelijk een verminderde werking van het middel. Om interactie tussen deze citrusvruchten en het geneesmiddel te voorkomen, is een interactiefolder beschikbaar met gebruiksadviezen voor de patiënt.

Lees verder

Criteria voor invullen EU/TU/VU vlaggen

Onderdrukken van medicatiebewakingssignalen bij TU en VU.

Lees verder

Bewaking op pseudodubbelmedicatie van antitrombotica in G-Standaard voor 1 augustus 2014 en 1 mei 2015

De informatie uit de G-Standaard ondersteunde voor 1 augustus 2014 bewaking op combinaties van meerdere antitrombotica uit 1 geneesmiddelgroep. De informatie uit de G-Standaard ondersteunde voor 1 mei 2015 bewaking op alle combinaties van antitrombotica.

Lees verder

EMA: Hulpstoffen en informatie voor de bijsluiter

EMA-richtlijn “Guideline on the excipients in the label and the package leaflet of medicinal products for human use” (Nederlandse vertaling 2004)

Lees verder

G-Update 2018

Een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de G-Standaard van 2018.

Lees verder