G-Standaard

De G-Standaard is een databank die het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat relevante gegevens over zorgproducten die verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen. Alle openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, huisartsen, apotheekhoudende huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars in Nederland maken gebruik van de G-Standaard.

Farmacogenetica

Per enzym is algemene achtergrondinformatie beschikbaar waarin zowel algemene begrippen in de farmacogenetica als de polymorfismen van het betreffende enzym worden uitgelegd.

Lees verder

G-Update 2018

Een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de G-Standaard van 2018.

Lees verder

Hulpstoffen

Hier vindt u toelichtingen bij de verschillende hulpstoffen.

Lees verder

Transparantiedocumenten

Deze bestanden beschrijven hoe de verschillende onderdelen van de G-standaard tot stand zijn gekomen.

Lees verder

The G-Standaard: structure, safety assessment and decision support (October 2011)

The (un)licensed medicines in the G-Standaard are identified by a fixed number of identifying characteristics. The identifying characteristics are recorded on the level of the trade product; subsets of the different characteristics form a hierarchical structure.

Lees verder

Besliskaart interactiebeoordeling (november 2010)

Bij de beoordeling van interacties wordt een alfanumerieke code toegekend, die de zorgverlener in één oogopslag informatie geeft over de onderbouwing en de ernst van de interactie. Zie hiervoor de Besliskaart Interacties.

Lees verder

Inhoudelijke wijzigingen in het bestand 'Dubbelmedicatie' in de G-Standaard

Inhoudelijke herziening Dubbelmedicatiebestand 2011-2012 .

Lees verder

Besliskaart beoordeling gen-geneesmiddelinteracties

Bij de beoordeling van contra-indicaties wordt aan de gebruikte literatuur een alfanumerieke code toegekend, die de zorgverlener in één oogopslag informatie geeft over de onderbouwing en de ernst van de gen-geneesmiddelinteractie. Zie hiervoor de Besliskaart gen-geneesmiddelinteracties.

Lees verder

Criteria voor invullen EU/TU/VU vlaggen

Onderdrukken van medicatiebewakingssignalen bij TU en VU.

Lees verder

Bewaking op pseudodubbelmedicatie van antitrombotica in G-Standaard voor 1 augustus 2014 en 1 mei 2015

De informatie uit de G-Standaard ondersteunde voor 1 augustus 2014 bewaking op combinaties van meerdere antitrombotica uit 1 geneesmiddelgroep. De informatie uit de G-Standaard ondersteunde voor 1 mei 2015 bewaking op alle combinaties van antitrombotica.

Lees verder

EMA: Hulpstoffen en informatie voor de bijsluiter

EMA-richtlijn “Guideline on the excipients in the label and the package leaflet of medicinal products for human use” (Nederlandse vertaling 2004)

Lees verder