Formulier Verklaring opleider over kandidaat ziekenhuisapotheker

Door het formulier 'Verklaring opleider over kandidaat ziekenhuisapotheker' in te vullen, verklaart de AIOS-ziekenhuisfarmacie het opleidingsprogramma, zoals vastgelegd in Besluit no.9 Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie dd. 2 december 2015, te hebben doorlopen.

Microsoft Word-document, 28 KB (28672 bytes) verklaring opleider feb2021.doc