Formulier kwartaalevaluatie/beoordeling opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ III)

De opleider vult dit formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in. Het formulier is ingedeeld op basis van de door de SRC vastgestelde leerdoelen. De AIOS-ziekenhuisfarmacie moet voldoen aan deze leerdoelen om uiteindelijk getoetst te kunnen worden aan de vastgestelde eindtermen voor de registratie tot ziekenhuisapotheker.

Microsoft Word-document, 108 KB (111104 bytes) f Formulier-kwartaalevaluaties ELOZ III 6 juni.doc