Formatiebrief KNMP met aanbevelingen voor regeerakkoord

De KNMP doet vier aanbevelingen in aanloop naar de start van de inhoudelijke formatie van een nieuw kabinet voor de zorgparagraaf in het regeerakkoord. In een brief aan informateur Herman Tjeenk Willink heeft de apothekersorganisatie aandacht gevraagd voor geneesmiddelentekorten, de rol van apothekers in het vaccinatieproces, elektronische gegevensuitwisseling en bekostiging van farmaceutische patiëntenzorg. Datum: 21 april 2021