Format Opleidingsplan tot ziekenhuisapotheker 1ste jaar

Het format 'Opleidingsplan tot ziekenhuisapotheker 1ste jaar' dient bij de start van het 1ste jaar ingevuld te worden. De opleidingsvoortgang wordt per kwartaal geëvalueerd. De kandidaat is zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van de geformuleerde handelingen.