Format Aanvraag instellen register apothekers bijzondere bekwaamheden

Dit format sluit aan op het Toetsingskader voor het instellen van registers voor kaderapothekers en de daarbij behorende Toelichting, zoals vastgesteld door het Centraal College Specialismen Farmacie, op verzoek van de Wetenschappelijke Sectie Openbare farmacie.

Office Word 2007 XML document, 28 KB (29416 bytes) Format Aanvraag instellen register apothekers bijz bekwaamheden.docx