Factsheet toestemmingen VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een overzicht opgesteld met toestemmingen bij de verwerking van patiëntengezondheidsgegevens tussen zorgverleners: factsheet toestemmingen. Hierbij is het uitgangspunt altijd het medische beroepsgeheim. Dat geheim is niet absoluut. De eis van (vrijwillig gegeven en bepaalde) uitdrukkelijke toestemming is een ander belangrijk uitgangspunt. De uitzonderingen zijn in de factsheet goed verwoord. Wat niet in de factsheet staat, is de uitzondering voor afwijkende nierwaarden. Daarvoor geldt een wettelijke mededelingsplicht richting apotheker en is ook geen uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist. Deze is wel nodig voor andere labwaarden, zoals kalium etc.

PDF-bestand, 478 KB (490298 bytes) factsheet-toestemmingen.pdf