Evaluatieformulier 2e, 3e en 4e jaar opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ III)

De opleider vult dit formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in. Het formulier is ingedeeld op basis van de door de SRC vastgestelde leerdoelen. De AIOS-ziekenhuisfarmacie moet voldoen aan deze leerdoelen om uiteindelijk getoetst te kunnen worden aan de vastgestelde eindtermen voor de registratie tot ziekenhuisapotheker.

Microsoft Word Document, 165 KB (169472 bytes) Evaluatie2e 3e 4e jaar ELOZ III.doc