Evaluatieformulier 2e, 3e en 4e jaar opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ III)

De opleider vult dit formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in. Het formulier is ingedeeld op basis van de door de SRC vastgestelde leerdoelen. De AIOS-ziekenhuisfarmacie moet voldoen aan deze leerdoelen om uiteindelijk getoetst te kunnen worden aan de vastgestelde eindtermen voor de registratie tot ziekenhuisapotheker.

Microsoft Word-document, 165 KB (169472 bytes) Evaluatie2e 3e 4e jaar ELOZ III.doc