Evaluatieformulier 2de, 3de en 4de jaar opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ II)

De opleider vult dit formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in. Het formulier is ingedeeld op basis van de door de SRC vastgestelde leerdoelen. De AIOS-ziekenhuisfarmacie moet voldoen aan deze leerdoelen om uiteindelijk getoetst te kunnen worden aan de vastgestelde eindtermen voor de registratie tot ziekenhuisapotheker.

Microsoft Word-document, 208 KB (213504 bytes) evaluatie2e 3e 4e jaar ELOZ II dec2013 def.doc