Evaluatieformulier 2de, 3de en 4de jaar opleiding ziekenhuisapotheker (ELOZ II)

De opleider vult dit formulier in overleg met de AIOS-ziekenhuisfarmacie in. Het formulier is ingedeeld op basis van de door de SRC vastgestelde leerdoelen. De AIOS-ziekenhuisfarmacie moet voldoen aan deze leerdoelen om uiteindelijk getoetst te kunnen worden aan de vastgestelde eindtermen voor de registratie tot ziekenhuisapotheker.

Microsoft Word Document, 208 KB (213504 bytes) evaluatie2e 3e 4e jaar ELOZ II dec2013 def.doc