ELOZ III

Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot Ziekenhuisapotheker. Met de inwerkingtreding van ELOZ III wordt ELOZ II ingetrokken. Voor Aios die hun opleiding onder ELOZ II gestart zijn geldt een overgangsregeling.