Eisen werkervaring herregistratie Wet BIG BO3-functies

Om op 1 januari 2017 in aanmerking te komen voor herregistratie in het BIG-register moet een apotheker voldoen aan de eis van relevante werkervaring. De werkervaringseis heeft zowel betrekking op het aantal uren dat gewerkt moet worden, als op de inhoud van het werk dat wordt verricht.