Eisen werkervaring herregistratie Wet BIG AGM-functies

Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het BIG-register moet een apotheker voldoen aan de eis van relevante werkervaring. De werkervaringseis heeft zowel betrekking op het aantal uren dat gewerkt moet worden, als op de inhoud van het werk dat wordt verricht. In dit document vindt u de eisen van werkervaring voor AGM-functies.

PDF-bestand, 360 KB (369266 bytes) Waardering werkervaring Wet Big_AGMfuncties.pdf