Eindrapport met merkbaarheidsscan [Ont]Regel de Zorg (juli 2020)

Onderzoek over wat zorgprofessionals merken van de uitvoering van het programma [Ont]Regel de zorg.